Mēs piedāvājām risinājumus no izejvielu apstrādes līdz gala produktu sagatavošanai tālākai transportēšanai.


  • Risinājumi gan jauno rāžošanas procesu veidošanā, gan esošo ražošanas procesu modernizācijā;

  • Tehniskā un tehnologiskā palīdzība garantijas un pēcgarantijas laikā.

  • Lietoto iekartu modernizācija;

  • Iekārtu automatizācija, kas bazējas uz mūsdienīgām tehnoloģijam;

  • Lietoto iekārtu demontāža, saglabājot iekārtu darbspēju, iekārtu sagatavošana transportēšanai;

  • Demontēto iekārtu montāža jaunajās ražošanās telpās, sagatavošana darbam, darbspējas pārbaude, palaišana ekspluatācijā;

  • Personāla apmācība darbam uz uzstādītam iekārtām.