Desu vakuūma pildīšanās iekārtās. Cīsiņu un sardeļu kalibrēšanas un uzkarināšanās ierīces.

Sadarbības partneris no ražotāja puses:  "REX Technologie GmbH & Co KG".